Nyheder & Events

29. februar 2024 Pressemeddelelse

CO2-lagring i den danske Nordsø: EUDP-støttet CCS-studie nærmer sig de endelige konklusioner

Det EUDP-støttede CCS- (Carbon Capture and Storage) udviklings- og demonstrationsprojekt – Projekt Bifrost – der har til formål at udvikle et koncept for lagring af CO2 i den danske Nordsø-undergrund, er gået ind i sin afsluttende fase. Projektet giver indsigt i de tekniske, operationelle og socioøkonomiske aspekter af udviklingen af CO2-lagring i Nordsøen og har frembragt interessante resultater på flere fronter.

21. november 2023 Nyhed

Ny undersøgelse:
National konsensus om klimaændrings­afværgeteknologier

En ny undersøgelse af DTU-forskere undersøger, hvordan danskerne har det med forskellige klimaændringsafværgeteknologier, såsom vindkraft, solenergi, atomkraft og CO2 opsamling og -lagring (CCS). Undersøgelsen er en del af Projekt Bifrost, som har til formål at udvikle et koncept for CO2 -transport og -lagring i den danske Nordsø.

30. august 2023 Nyhed

Ny undersøgelse: National opbakning til CO2-lagring til havs

En del af Projekt Bifrost er at forstå, hvordan CO2-lagring opfattes i den bredere befolkning, se arbejdspakke 11. I en ny undersøgelse har forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) undersøgt danskerne holdning til grønne teknologier, herunder CO2-lagring.

Blandt mange andre resultater, viser undersøgelsen at flertallet af danskere støtter CO2-lagring til havs på trods af at teknologien er ny for danskerne, som derfor kun har begrænset viden om den. Undersøgelsen bekræfter også den generelle tendens, at danskerne foretrækker grønne teknologier til havs frem for på land og ved kyst.

4. oktober 2022 Pressemeddelelse

TotalEnergies øger ambitionen for lagring af CO2 i den danske Nordsø 

TotalEnergies har ansøgt Energistyrelsen om en licens til at efterforske mulighederne for CO2 lagring i den danske Nordsø. Ansøgningen dækker et område med formodet geologisk velegnede strukturer, herunder området ved Haraldfeltet samt en tilstødende, vandfyldt geologisk formation. I Haraldfeltet er TotalEnergies allerede i gang med at undersøge muligheden for at lagre CO2 i udtjente olie- og gas reservoirer, inden for rammerne af Bifrost-projektet”

13. december 2021 Pressemeddelelse

Den danske stat støtter innovativt CCS-projekt Bifrost med EUDP-tilskud

Det nyligt oprettede CCS-partnerskab bag Projekt Bifrost er glade for at kunne offentliggøre, at projektet har modtaget 75 mio. kroner i støtte via en ansøgning til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er en offentlig tilskudsordning. Projektet har modtaget det ansøgte beløb, hvilket skal bruges til at udvikle og udvælge et koncept for lagring og transport af CO2 for Projekt Bifrost

13. december 2021 Pressemeddelelse

Den danske stat støtter innovativt CCS-projekt Bifrost med EUDP-tilskud

Det nyligt oprettede CCS-partnerskab bag Projekt Bifrost er glade for at kunne offentliggøre, at projektet har modtaget 75 mio. kroner i støtte via en ansøgning til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er en offentlig tilskudsordning. Projektet har modtaget det ansøgte beløb, hvilket skal bruges til at udvikle og udvælge et koncept for lagring og transport af CO2 for Projekt Bifrost