Lagring af CO2 i Nordsøen

Projekt Bifrost udvikler et koncept til at lagre CO2 i den danske Nordsøs undergrund, og gør Harald-feltet til fremtidens klimaløsning. Med finansiering fra EUDP, lægger projektet en af grundstenene til at gøre Danmark til et udstillingsvindue for fangst og lagring af CO2.

Carbon Capture and Storage (CCS): Hvad er det? 

Med CCS indfanges og lagres CO2 permanent i undergrunden for at reducere emissioner – en hjørnesten i at opnå CO2-neutralitet i 2050. Ved at udvikle infrastrukturen og teknologien benyttet i Nordsøen siden 1972, er Projekt Bifrosts målsætning at demonstrere CCS i fuld skala.

Martin Rune Pedersen,
Country Chair,
TotalEnergies

“Hos TotalEnergies tror vi på, at fangst og lagring af CO2 spiller en hovedrolle i det næste kapitel af Danmarks grønne væksteventyr. Med Projekt Bifrost står vi i spidsen for mødet mellem DTU’s forskning og Nordsøens mest erfarne spillere, der med projektet netop nu undersøger, hvordan det danske lagringspotentiale bedst udnyttes. Sammen bygger vi grundstenene, der skal give Danmark den klimateknologiske førertrøje på”

Det næste kapitel i dansk klimahistorie

CCS spiller en central rolle i overgangen til et CO2-neutralt samfund, da det er en forudsætning for at reducere emissioner hurtigt nok til at indfri de nationale danske reduktionsmål såvel som Parisaftalens mål. Det gør CCS til det næste kapitel i dansk klimahistorie.

Et innovativt dansk partnerskab

Projekt Bifrost er et samarbejde mellem erfarne partnere: Dansk Undergrunds Consortium (DUC) har licenserne og infrastrukturen i Nordsøen, Ørsted ejer rørledningerne, der potentielt kan transportere CO2 offshore, og DTU er projektets akademiske partner.