CCS

Bygger bro til fremtidens energiløsninger

Carbon Capture and Storage (CCS): Hvad er det?

Med CCS indfanges COog lagres permanent og sikkert i undergrunden på land eller ude i havet. På den måde reducerer CCS effektivt store emissioner fra den tungeste industri, der er vanskelig at omstille, mens der sættes fart på omstillingen af energisektoren. 

CCS-teknologien indfanger CO2’en, der hvor den udledes – f.eks. fra tung industri eller el- og varmeproduktion – og indsprøjter den i undergrunden. Ved lagring offshore, som Projekt Bifrost undersøger, kan CO2’en transporteres enten via specialbyggede skibe eller gennem den eksisterende rørledningsinfrastruktur, og lagres til sidst i de udtømte olie- og gasfelter dybt under havets bund.

Et innovativt dansk partnerskab

Allerede i 1972 begyndte olie- og gasindustrien at indsprøjte CO2 i undergrunden for at øge udvindingen. Derfor er teknologien bag CCS allerede noget, som industrien kender godt. Det er også derfor, at CCS allerede anerkendes som et vigtigt værktøj i omstillingen af energisektoren – også selvom teknologien ikke endnu findes kommercialiseret i stor skala. Med Projekt Bifrost ændrer dette billede sig.

Partnerne bag Projekt Bifrost er gået sammen for at benytte deres fælles erfaring med CCS til at afdække, hvordan den eksisterende værdifulde olie- og gasinfrastruktur i Danmark kan genudnyttes til CO2-lagring. I fællesskab arbejder partnerne på at finde løsninger til nogle af de tekniske udfordringer – f.eks. transport af CO2 –  der hidtil har begrænset udbredelsen af CCS i stor skala. Projekt Bifrost kortlægger og modner potentialet i at bruge den danske del af Nordsøens felter i takt med, at de bliver tilgængelig til andre formål end olie- og gasproduktion. Det er en investering i dag i fremtidens teknologi.

Birgitta Jacobsen,
CEO hos Nordsøfonden

”Danmark har potentiale til at blive et europæisk hub for lagring af CO2, når man ser på vores centrale placering og forventede lagringskapacitet. CO2-lagring i Danmark kan således bidrage væsentligt til at opnå de danske og europæiske klimamål. Projekt Bifrost er et vigtigt skridt i at udvikle og styrke Danmarks position inden for CO2-lagring.”

Erfaringer fra Nordsøen

Med Projekt Bifrost testes CCS i stor skala i Danmark. Og potentialet er enormt: GEUS estimerer, at den danske undergrund kan indeholde 12-22 milliarder tons CO2 i alt. Det svarer til op til 700 gange Danmarks emission om året i dag.  

Med mere end 50 års offshore erfaring har partnerne bag projektet – Dansk Undergrunds Consortium (DUC), Ørsted og DTU – opbygget den nødvendige ekspertise. Med den danske Nordsø som hjemmebane, kender partnerne felterne og infrastrukturen bedre end nogen anden. Det gør det til en strategisk prioritet at udvikle værdikæden og indfri potentialet i Danmarks lange historie med olie- og gas produktion.

En betydelig mulighed for Danmark

Med afsæt i Danmarks lange offshore erfaring, åbner et dansk CCS-eventyr en gentænkning af den maritime industri. Et eventyr, der giver nye jobmuligheder til den store, specialiserede arbejdsstyrke, der er ansat i olie- og gasindustrien i dag. Det er et nyt kapitel for en stolt, dansk industri, der muliggør, at Danmark kan blive et udstillingsvindue for resten af verden. Med Danmark som CCS-hub er et nyt kommercielt marked i vækst, der eksporterer erfaringer og importerer CO2 fra andre europæiske lande – en dansk løsning på et globalt problem.

Mikael Brandt,
Senior Vice President hos Ørsted

”Vi har analyseret muligheden for at genbruge vores eksisterende infrastruktur med gasrør, og det tegner rigtig godt. Netop nu er vi ved at undersøge et koncept, der forbinder den eksisterende rørledning med en terminal, hvor CO2 fra forskellige kilder kan blive leveret til, for herefter at blive flyttet fra skib over i rørledning så den kan sendes til Nordsøen. Der er klare fordele i at genbruge eksisterende infrastruktur, bl.a. i form af omkostningseffektivitet, bæredygtigt og storskala-transport af CO2