Om Bifrost

Et forpligtende partnerskab om fremtidens energiløsninger

Det næste kapitel i dansk klimahistorie

Der er brug for klimahandling. CO2-emissionerne skal reduceres drastisk for at imødegå klimaforandringerne, mens samfundet omstilles til fremtidens energiløsninger. Og klimakrisen giver os kun få muligheder for at reducere hurtigt nok.  

Olie- og gasindustrien har givet os infrastrukturen og kompetencerne til at få carbon capture storage (CCS) – indfangning og lagring af CO2 – til at virke i praksis. Som teknologi har CCS dermed potentialet til at levere signifikante reduktioner indenfor en kort tidsperiode. Derfor betragtes CCS bredt som en vital teknologi til både at indfri det danske 70%-reduktionsmål og Parisaftalens målsætninger om at holde den globale opvarmning under 2 grader. Det gør CCS til et uundgåeligt næste kapitel i dansk klimahistorie. Et kapitel, som Projekt Bifrost bidrager til at skrive.

Bifrost – bygger bro til fremtidens løsninger

Navnet Bifrost kommer fra nordisk mytologi og refererer til den regnbuebro, der forbinder Asgård (gudernes verden) til Midgård (menneskenes verden). Projekt Bifrost forbinder hav og land: CO2 fanges på land og ledes tilbage i undergrunden i et bæredygtigt kredsløb. Det gør Bifrost til en bro til fremtidens klimaløsninger.

Projekt Bifrost udfører det grundlæggende arbejde, der er nødvendigt for transport og lagring i Nordsøens Harald-felt: Fra CO2’en indfanges på land, til transport offshore via specialbyggede skibe og ved brug af eksisterende rørledninger – og endeligt lagres i de udtjente gasfelter i Harald-feltets undergrund.  

Nordsøen er blevet valgt som destination for projektet på grund af den potentente danske geologi. Beliggende 3650 meter under jorden, er det udtømte Harald-Vest felt i sandsten oplagt til permanent og sikkert at lagre CO2, på grund af feltets gode inddæmning og stærke skiferlag. Med en lagringskapacitet på flere millioner tons per år CO2, er Harald-feltet det perfekte sted for det spirende danske CCS-eventyr.

Forskning og innovation i højsæde

Kernen i Projekt Bifrost er produktionen af viden i samarbejde mellem en specialiseret, erfaren industri og DTU som projektets akademiske partner. Projektet er et flerårigt, omfattende studie med fokus på Harald-feltet, der giver indsigt i det grundlæggende arbejde, der er nødvendigt for at gøre CCS til et værktøj i den danske klimaværktøjskasse.   

Med DTU som akademisk partner, skal Projekt Bifrost give indsigt i de tekniske, operationelle og socioøkonomiske aspekter af CCS-udvikling i Danmark. DTU Offshore leverer de centrale, tekniske studier af CO2-lagring, og bidrager dermed med forskning, der giver indsigt i Nordsøens fulde lagringspotentiale. Samtidig undersøger DTU Management en ny dansk CCS-industris rammevilkår, et arbejde der begynder med et omfattende studie af den offentlige mening om CCS. Tilsammen er det forskning, der gør en forskel: For den akademiske verden, for industrien, for samfundet og for klimaet. 

Kompetente partnere på en fælles mission

Med Projekt Bifrost er den akademiske verden og industrien på en fælles mission: At afdække potentialet for CCS i Danmark, og fremme state-of-the-art forskning og udvikling af CCS-teknologi. Dansk Undergrunds Consortium (TotalEnergies, Nordsøfonden og Noreco), Ørsted og DTU er alle rodfæstet i og forpligtede til Danmark. Olie- og gasindustriens mangeårige offshore-erfaring og dens stærke sikkerhedskultur giver den nødvendige viden til at sikre, at etableringen af CCS-løsninger i Danmark sker sikkert og bæredygtigt for både miljø, mennesker og klimaet. 

Tilsammen har partnerne den ekspertise i CCS, der er nødvendig for at kunne afdække det grundlæggende i implementeringen af CCS-teknologi i Danmark: TotalEnergies har erfaring som partner i CCS-projekterne Northern Lights (Norge) og Aramis (Holland), Ørsted er i et CCS-partnerskab med Microsoft og Aker, og er medlem af Carbon Capture Cluster Copenhagen (Danmark) og DTU er akademisk frontløber på CCS-research. 

Finansieret af staten

Med offentlig finansiering fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), kan partnerne udvikle et koncept i fuld skala for transport og lagring af CO2 i Harald-feltet. Finansieringen er ydet som en del af den danske stats nationale klimastrategi mod et CO2-neutralt samfund: CCS er udvalgt til denne strategiske offentlige investering, da teknologien forventes at kunne levere en central del af de reduktioner, der skal til for, at Danmark kan indfri 70% reduktionsmålet.

Elena Pachkova,
Direktør,
DTU Offshore
– Danish Offshore Technology Centre

”CCS er nøglen til at nå de ambitiøse net zero-mål for CO2-udledninger. Med projekt Bifrost samarbejder vi med vores industripartnere om at virkeliggøre potentialet for CO2-lagring i Nordsøen og få en bedre forståelse af, hvordan vi kan opskalere teknologien fra laboratorier til fuldskala.”